View this form in English?

Start seizoen*
  
LET OP! VOOR DE ROOD GEMARKEERDE GROEPEN KUN JE JE ALLEEN OPGEVEN NA ADVIES VAN RABARBER
1e keuze groep*
  
2e keuze groep*
  
Opmerking
  
Voornaam*
  
Tussenvoegsel
  
Achternaam*
  
Geslacht, Geboortedatum*
  
Adres (straat + huisnummer)*
  
Postcode*
  
Woonplaats*
  
Telefoon thuis*
  
Mobiel deelnemer
  
Mobiel ouder/verzorger*
  
E-mail deelnemer
  
E-mail ouder (factuuradres)*
  
School
  
Hobbies
  
Ooievaarspas 
  

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene (betalings) voorwaarden van Rabarber en machtigt Stichting Rabarber (incassant id: NL53ZZZ411498600000), Bilderdijkstraat 35, Den Haag het deelnamegeld van zijn/haar rekening af te schrijven. Het deelnamegeld wordt in twee termijnen geïncasseerd. Je ontvangt hiervoor een afzonderlijke factuur per e-mail. Als je het niet eens bent met deze afschrijving dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met je bank.
IBAN nummer, Naam rekeninghouder*
  
Vanaf € 25,- kun je vriend van Rabarber worden. Het bedrag wordt via automatische incasso afgeschreven.
Vriend van Rabarber
  
Beroep ouders/verzorgers
  
Door middel van deze inschrijving geef je toestemming om correspondentie te ontvangen vanuit Rabarber over de groepen, voorstellingen en overige activiteiten.
Accepteer communicatie*
  
Stichting Rabarber verwerkt je persoonsgegevens - zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - omdat je gebruik maakt van de diensten van Rabarber en voor dat doel de gegevens hebt verstrekt. Wij gebruiken deze om administratieve en wettelijke redenen en voor het aanbieden, uitvoeren, aanpassen en optimaliseren van onze activiteiten. Privacy verklaring
Accepteer AVG*
  
Betalingsplichtige heeft kennis genomen van de Algemene (betalings) voorwaarden.
Accepteer algemene (betalings) voorwaarden*
  
* verplichte velden 
  
Toelichting bij het inschrijven
Informatieve links

Inschrijven
Inschrijvingen kunnen alleen worden verwerkt als alle verplichte velden (*) zijn ingevuld.

Betalen
Betaling van het deelnamegeld is uitsluitend mogelijk via automatisch incasso.

Uitschrijven
Uitschrijven kan alleen schriftelijk. Zie voor meer informatie de Algemene (betalings) voorwaarden.