www.rabarber.net Terug naar begin van inschrijfsite Bij vragen bel de receptie: 070-3450996 of mail ons op (info@rabarber.net). English
View this form in English?

Start seizoen*
  
LET OP! VOOR DE ROOD GEMARKEERDE GROEPEN KUN JE JE ALLEEN OPGEVEN NA ADVIES VAN RABARBER
1e keuze groep*
  
2e keuze groep*
  
Extra traject
  
Opmerking
  
Voornaam*
  
Tussenvoegsel, Achternaam*
  
Geslacht, Geboortedatum*
  
dd-mm-yyyy
Adres (straat + huisnummer)*
  
Postcode, Woonplaats*
  
Telefoon thuis*
  
Mobiel deelnemer
  
Mobiel ouder/verzorger 1*
  
Mobiel ouder/verzorger 2
  
Email deelnemer
  
Email ouder 1 (factuuradres)*
  
Email ouder/verzorger 2
  
School
  
Hobbies
  
Ooievaarspas 
  

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene (betalings) voorwaarden van Rabarber en machtigt Stichting Rabarber (incassant id: NL53ZZZ411498600000), Bilderdijkstraat 35, Den Haag het deelnamegeld van zijn/haar rekening af te schrijven. Het deelnamegeld wordt in twee termijnen geïncasseerd. U ontvangt hiervoor een afzonderlijke factuur per email. Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank.
IBAN nummer, Naam houder*
  
Vanaf € 25,- kunt u vriend van Rabarber worden. Het bedrag wordt via automatische incasso afgeschreven.
Vriend van Rabarber
  
Heeft u interesse om vrijwilliger bij Rabarber te worden vul dan hieronder uw naam en voorkeuren in
Naam van vrijwilliger
  
begeleiding kinderen/spelers
  
koken
kleding/grime
  
Beroep ouders/verzorgers
  
Door middel van deze inschrijving van uw zoon/dochter geeft u toestemming om correspondentie te ontvangen vanuit Rabarber over de groepen, voorstellingen en randactiviteiten.
Accepteer communicatie*
  
Stichting Rabarber verwerkt uw persoonsgegevens - zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - omdat u gebruik maakt van de diensten van Rabarber en voor dat doel de gegevens hebt verstrekt. Wij gebruiken deze om administratieve en wettelijke redenen en voor het aanbieden, uitvoeren, aanpassen en optimaliseren van onze activiteiten. Privacy verklaring
Accepteer AVG*
  
Betalingsplichtige / inschrijver heeft kennis genomen van de Algemene (betalings) voorwaarden.
Accepteer algemene voorwaarden*
  
* verplichte velden 
  
Toelichting bij het inschrijven
Informatieve links

Inschrijven
Inschrijvingen kunnen alleen worden verwerkt als alle verplichte velden (*) zijn ingevuld.

Betalen
Betaling van het deelnamegeld is uitsluitend mogelijk via automatisch incasso.
Inschrijvingen zonder ingevulde machtiging kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Uitschrijven
Uitschrijven kan alleen schriftelijk.
Bij trajecten langer dan 15 weken:
  • Tot 14 dagen voor aanvang van de start van het seizoen is geen deelnamegeld verschuldigd, maar wel administratiekosten.
  • Tot 14 dagen na aanvang van de start van het seizoen is de helft van het deelnamegeld verschuldigd.
  • Daarna bent u het gehele deelnamegeld verschuldigd.

Bij trajecten korter dan 15 weken:
  • Tot 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is geen deelnamegeld verschuldigd, maar wel administratiekosten.
  • Na aanvang van het seizoen bent u het gehele deelnamegeld verschuldigd.