www.rabarber.net Terug naar begin van inschrijfsite Bij vragen bel de receptie: 070-3450996 of mail ons op (info@rabarber.net). English
View this form in English?

Start seizoen
  
LET OP! VOOR DE ROOD GEMARKEERDE BLOKKEN KUN JE JE ALLEEN OPGEVEN NA ADVIES VAN RABARBER
Eerste keuze blok
  
Tweede keuze blok
  
Extra traject
  
Opmerking
  
Voornaam
  
Tussenvoegsel, Achternaam
  
Geslacht, Geboortedatum
  
dd-mm-yyyy
Adres (straat + huisnummer)
  
Postcode, Woonplaats
  
Telefoon thuis
  
Mobiel deelnemer
  
Mobiel ouder/verzorger 1
  
Mobiel ouder/verzorger 2
  
Email deelnemer
  
Email ouder 1 (factuuradres)
  
Email ouder/verzorger 2
  
School
  
Hobbies
  
Ooievaarspas 
  

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
Ondergetekende gaat akkoord met de cursus- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de algemene voorwaarden van Rabarber en machtigt Stichting Rabarber (incassant id: NL53ZZZ411498600000), Bilderdijkstraat 35, Den Haag het deelnamegeld van zijn/haar rekening af te schrijven. Het deelnamegeld wordt in twee termijnen geïncasseerd. U ontvangt hiervoor een afzonderlijke factuur per email. Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank.
IBAN nummer, Naam houder
  
Vanaf € 25,- kunt u vriend van Rabarber worden. Het bedrag wordt via automatische incasso afgeschreven.
Vriend van Rabarber
  
Vrijwilligers gezocht. Heeft u interesse vul dan hieronder uw naam en voorkeuren in.
Naam van vrijwilliger
  
begeleiding kinderen/spelers
  
koken
kleding/grime
  
foyer/bar
Beroep ouders/verzorgers
  
Door middel van deze inschrijving van uw zoon/dochter geeft u toestemming om correspondentie te ontvangen vanuit Rabarber over de lessen, voorstellingen en randactiviteiten.
Accepteer communicatie
  
 
  
Toelichting bij het inschrijven
Informatieve links

Inschrijven
Inschrijvingen kunnen alleen worden verwerkt als de volgende informatie is ingevuld:
  • volledige NAW gegevens
  • minimaal 1 telefoonnummer
  • minimaal 1 emailadres
  • volledige bankgegevens
  • 2 keuzes

Betalen
Betaling van het deelnamegeld is uitsluitend mogelijk via automatisch incasso.
Inschrijvingen zonder ingevulde machtiging kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Uitschrijven
Uitschrijven kan alleen schriftelijk.
Bij trajecten langer dan 15 weken:
  • Tot 2 weken voor aanvang is er geen deelnamegeld verschuldigd, maar wel 25 euro administratiekosten.
  • Tot 2 weken na aanvang bent u de helft van het deelnamegeld verschuldigd.
  • Daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd.

Bij trajecten korter dan 15 weken:
  • Tot 2 weken voor aanvang is er geen deelnamegeld verschuldigd, maar wel 25 euro administratiekosten.
  • Na aanvang bent u het gehele bedrag verschuldigd.